ดิโอโก้ ถูกแฟนบอลต่อว่า “หวงบอล” ดิโอโก้ เลยตอบกลับ “ถ้าฉันเป็นปัญหา ฉันก็จะไป” | 12-10-2017ดิโอโก้ ถูกแฟนบอลต่อว่า “หวงบอล” ดิโอโก้ เลยตอบกลับ “ถ้าฉันเป็นปัญหา…